Arti Raf Sistemleri - Antalya
Close

SATIŞTAKİ FİYAT FARKINDA TÜKETİCİLER HAKLI OLACAK

  • Arti Raf Sistemleri - Antalya

SATIŞTAKİ FİYAT FARKINDA TÜKETİCİLER HAKLI OLACAK

Satıştaki fiyat farkında tüketiciler haklı olacak
Yeni Fiyat Etiketleri Yönetmenliği’ne göre, malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanacak.

Satıştaki fiyat farkında tüketiciler haklı olacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen Fiyat Etiketleri Yönetmeliği, Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Listelerde yer alacak
Buna göre perakende satışa sunulan malların veya ambalajların üzerine görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması zorunlu olacak.
Malın raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanacak. Bir malın veya hizmetin miktar, sayı, ebat ve benzeri farklı birimlerden satışı yapıldığı takdirde her birime uygulanan fiyatlar, etiketlerde, tarife ve fiyat listelerinde ayrı ayrı gösterilecek.
Etiket konulması mümkün olmayan hallerde ise aynı bilgileri kapsayan listeler kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılacak.
Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de aynı şekilde görülebilir alanlarda yer alacak.

Yazısı bulunana etiket şartı yok
İthal edilmiş mallara ait etiketlerde üretildiği ülke ismi Türkçe yazılacak. Üzerinde veya ambalajında, etikette aranılan hususlar basılı olarak açıkça yazılı bulunanlarla Kitap, dergi ve gazete gibi üzerinde fiyatı belirtilmiş mallarda etiket bulunmayabilecek.

Satıştaki fiyat farkında tüketiciler haklı olacak
Yeni Fiyat Etiketleri Yönetmenliği’ne göre, malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanacak.

Satıştaki fiyat farkında tüketiciler haklı olacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen Fiyat Etiketleri Yönetmeliği, Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Listelerde yer alacak
Buna göre perakende satışa sunulan malların veya ambalajların üzerine görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması zorunlu olacak.
Malın raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanacak. Bir malın veya hizmetin miktar, sayı, ebat ve benzeri farklı birimlerden satışı yapıldığı takdirde her birime uygulanan fiyatlar, etiketlerde, tarife ve fiyat listelerinde ayrı ayrı gösterilecek.
Etiket konulması mümkün olmayan hallerde ise aynı bilgileri kapsayan listeler kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılacak.
Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de aynı şekilde görülebilir alanlarda yer alacak.

Yazısı bulunana etiket şartı yok
İthal edilmiş mallara ait etiketlerde üretildiği ülke ismi Türkçe yazılacak. Üzerinde veya ambalajında, etikette aranılan hususlar basılı olarak açıkça yazılı bulunanlarla Kitap, dergi ve gazete gibi üzerinde fiyatı belirtilmiş mallarda etiket bulunmayabilecek.